Konkurs- och obeståndsjuridik

Advokatfirman Frenander har stor erfarenhet av frågor inom konkurs- och obeståndsjuridiken och erhåller regelmässigt uppdrag som konkursförvaltare.

I samband med beslut om konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare. I första hand har konkursförvaltaren till uppgift att tillgodose borgenärernas, d.v.s. fordringsägarnas, intressen. Det är därför viktigt för konkursförvaltaren att snabbt skaffa sig en ekonomisk överblick över situationen, bedöma om det i förekommande fall finns förutsättningar att fortsätta verksamheten samt i övrigt omhänderta de tillgångar som finns för att uppnå bästa möjliga resultat både för konkursgäldenären och borgenärerna i konkursen.